Προοίμιο
Ο Πολιστικός σύλλογος Σπουργίτης Κιλκίς (εφεξής ο Σύλλογος), έχει δημιουργήσει τον ιστοχώρο αυτόν, τον οποίο δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε μόνον εφόσον αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτόν αποδέχεστε τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Ο Σύλλογος σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά νοούνται στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997. Η αποστολή προς την Εταιρεία επιστολής, περιλαμβανομένου του e-mail, που εμπεριέχει ευαίσθητα δεδομένα, θεωρείται γραπτή συγκατάθεση κατά την έννοια της περ. α, παρ. 2, άρθ. 7 του Ν. 2472/1997, και θα διατηρείται στο αρχείο της Εταιρείας για το πρόσφορο και αναγκαίο διάστημα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλει την άμεση καταστροφή της

 

Μη ευαίσθητα δεδομένα
Τυχόν επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστοχώρου. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Το cookie κατ' αρχήν δεν συνδέεται με προσωπικά δεδομένα, και ούτε υπάρχει τέτοια βούληση της εταιρείας, αλλά κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

 

Υποχρέωση μη περαιτέρω κοινοποίησης σε τρίτους
Ο Σύλλογος δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω αναφερόμενους.

 

Πρόσβαση δεδομένων που αφορούν σε εσάς
Αν θέλετε να επισκοπήσετε ή να τροποποιήσετε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

 

Σύνδεσμοι με άλλους ιστοχώρους
Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται σε ιστοχώρους, στους οποίους παραπέμπει ο ιστοχώρος αυτός.

Copyright © 2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Σπουργίτης Κιλκίς - Υποστήριξη: Δημήτρης Μπότσης