Η ποιότητα των παροχών ήταν ικανοποιητική.
Με επισημάνσεις για μελλοντική βελτίωση.
Φωτογραφικό υλικό - video θα αναρτηθούν σύντομα.
Ραντεβού το τελευταίο Σάββατο του Αύγουστου 2017.

Copyright © 2016 Πολιτιστικός Σύλλογος Σπουργίτης Κιλκίς - Υποστήριξη: Δημήτρης Μπότσης